วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Peltor H10A Optime 105 Over-the-Head Earmuff


Technical Details

* Earmuff-style hearing protection
* CSA approved; 29 dB hearing reduction
* Hard plastic casing with soft ear molds, twin cup design minimizes resonance achieving maximum high and low attenuation
* Includes 1 set of earmuff hearing protectors (2 ears)
* Lightweight 1.6 pounds; 30-day product defect replacement

Product Description
Amazon.com
Peltor's dual cup, earmuff-style hearing protector is CSA approved. The twin cup design utilizes a hard plastic casing with soft ear molds to minimize resonance while achieving maximum high and low attenuation. The Peltor H10A provides effective, comfortable protection all day.
From the Manufacturer
The Peltor H10A Professional Noise Canceling Earmuff dual cup patented Twin Cup design minimizes resonance achieving maximum high and low frequency attuation. This patented design provides the highest noise reduction rating for an earmuff tested in an approved laboratory. The H10A provides effective, lightweight, comfortable protection for noise levels up to 105 dB. CSA Class AL

Dewalt DPG82-11C Concealer Clear Anti-Fog Dual Mold Safety Goggle


Dewalt DPG82-11C Concealer Clear Anti-Fog Dual Mold Safety Goggle
Technical Details

* Built-in ventilation channel provides extra fog control and ventilation.
* Dual injected rubber provides a soft, comfortable seal
* Clip attachment allows for easy lens replacement
* Cloth head strap provides a comfortable, easily adjustable fit
* Tough, polycarbonate lens provides impact resistance.

Product Description
Amazon.com
The Concealer is a dual mold goggle that provides extra fog control and ventilation with an impact resistant lens.. Dual injected rubber provides a soft, comfortable seal, while the cloth head strap provides for a comfortable, adjustable fit.
Product Description
These goggles feature a built-in ventilation channel to provide extra fog control and ventilation. Dual injected rubber provides for a soft, comfortable seal and the cloth head strap provides for a comfortable, easily adjustable fit. The polycarbonate lens provides impact resistance. Meets or exceeds ANSI Z87.1+ Standards.

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Gas Generator 500GF1-RZ 500KW


By S.D.MACHINERY

Gas Generator 600GF1-RT Gas Generator 600GF1-RT


Product Description

The biggest producer of Gas Generator set in China
Description /Genset Type: 600GF1-RT
Natural gas should be:
CH4 ≥ 70%;
Low calorific value ≥ 32MJ/Nm³ ;
H2S≤ 50 mg/Nm³
Sulfur ≤ 480 mg/Nm3;
Granule ≤ 5μm,
Granule ≤ 30 mg/Nm³ ,
Moisture ≤ 40g/Nm³
600GF1-RT Gas Pressure: 100 kpa _ 300 kpa
Click here to send inquiry

Total Solutions For Gas To Power Generation

Total Solutions For Gas To Power Generation

* จำหน่ายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย Biogas, Landfill Gas, Natural Gas, Biomass Gas (Gasification), and others
* ระบบกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
* Turn Key ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าไปจนถึงการต่อเชื่อมเข้าระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
* Turn Key ครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบ Biogas / Gasification กระบวนการผลิตและการใช้ก๊าซ ไปจนถึงการต่อเชื่อมเข้าระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
* บริการแหล่งเงินทุนเพื่อการจัดการภายใต้ระบบ BOT (Build – Operate – Transfer)
* งานติดตั้งตู้ควบคุม งานขออนุญาตจำหน่ายกระแสไฟฟ้า งานระบบ Automation
* งานบริการหลังการขาย และงานพัฒนาปรับปรุงสินค้า โดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจาก โรงงานผู้ผลิตในประเทศจีน พร้อมโครงข่ายศูนย์บริการและฝึกอบรม รวมถึงการให้บริการควบคุมการทำงานผ่านระบบสื่อสารทางไกล
Total Solutions For Gas To Power Generation

* จำหน่ายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย Biogas, Landfill Gas, Natural Gas, Biomass Gas (Gasification), and others
* ระบบกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
* Turn Key ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าไปจนถึงการต่อเชื่อมเข้าระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
* Turn Key ครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบ Biogas / Gasification กระบวนการผลิตและการใช้ก๊าซ ไปจนถึงการต่อเชื่อมเข้าระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
* บริการแหล่งเงินทุนเพื่อการจัดการภายใต้ระบบ BOT (Build – Operate – Transfer)
* งานติดตั้งตู้ควบคุม งานขออนุญาตจำหน่ายกระแสไฟฟ้า งานระบบ Automation
* งานบริการหลังการขาย และงานพัฒนาปรับปรุงสินค้า โดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจาก โรงงานผู้ผลิตในประเทศจีน พร้อมโครงข่ายศูนย์บริการและฝึกอบรม รวมถึงการให้บริการควบคุมการทำงานผ่านระบบสื่อสารทางไกล
Total Solutions For Gas To Power Generation

* จำหน่ายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย Biogas, Landfill Gas, Natural Gas, Biomass Gas (Gasification), and others
* ระบบกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
* Turn Key ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าไปจนถึงการต่อเชื่อมเข้าระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
* Turn Key ครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบ Biogas / Gasification กระบวนการผลิตและการใช้ก๊าซ ไปจนถึงการต่อเชื่อมเข้าระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
* บริการแหล่งเงินทุนเพื่อการจัดการภายใต้ระบบ BOT (Build – Operate – Transfer)
* งานติดตั้งตู้ควบคุม งานขออนุญาตจำหน่ายกระแสไฟฟ้า งานระบบ Automation
* งานบริการหลังการขาย และงานพัฒนาปรับปรุงสินค้า โดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจาก โรงงานผู้ผลิตในประเทศจีน พร้อมโครงข่ายศูนย์บริการและฝึกอบรม รวมถึงการให้บริการควบคุมการทำงานผ่านระบบสื่อสารทางไกล
s.d.machinery(southeast asia)

Biogas

Biogas

ก๊าซชีวภาพ และ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ก๊าซ ชีวภาพคือก๊าซที่เกิดจากชีวมวลที่ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ ไม่มีออกซิเจน โดยมีอุณหภูมิ ความชื้นและความเป็นกรด-เบสที่เหมาะสม ก๊าซที่เกิดขึ้นเป็นก๊าซผสมกันหลายชนิด ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไนโตรเจน (N2) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) แต่ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นหลักซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได้ ก๊าซเหล่านี้สามารถพบได้ในการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โรงงานกำจัดขยะ โรงงานผลิตกรดมะนาวโรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานข้าวโพด โรงงานน้ำมันปาล์ม ฟาร์มเลี้ยงสุกร โรงฆ่าสัตว์ ซึ่งน้ำเสียจากแหล่งเหล่านี้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้จำนวนมาก และนับเป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ทดแทนหรือใช้ร่วมกับพลังงานอื่นที่ราคา แพงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ความร้อนที่เกิดขึ้นยังนำไปใช้ให้ความร้อนกับหม้อน้ำ (BOILER) อบแห้งหรือนำไปใช้โดยตรงในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น ใช้เป็นแหล่งพลังงานของระบบปรับอากาศ เป็นต้น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับภาวะขาดแคลนพลังงานในปัจจุบัน และถือได้ว่าเป็นพลังงานทดแทนที่สำคัญชนิดหนึ่ง

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพสามารถกระทำได้ด้วยวิธีหลัก ๆ 3 วิธี กล่าวคือ

1. ระบบกังหันไอน้ำ
2. ระบบกังหันก๊าซเดินคู่กับระบบกังหันไอน้ำ
3. ระบบเครื่องยนต์ก๊าซสันดาปภายใน

1. การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบกังหันไอน้ำ

วิธี นี้เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไป โดยระบบกังหันไอน้ำแต่ละระบบจะต่างกันตรงชนิดเชื้อเพลิงที่นำมาเผาให้ความ ร้อนแก่หม้อน้ำเท่านั้น ระบบนี้เป็นการนำก๊าซชีวภาพมาเผาเพื่อต้มน้ำในหม้อน้ำโดยตรงให้กลายเป็นไอ น้ำ จากนั้นใช้ไอน้ำไปหมุนกังหันไอน้ำที่ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกทอดหนึ่ง อุปกรณ์หลักประกอบด้วย เตาเผาก๊าซชีวภาพ หม้อน้ำ (BOILER) ระบบจ่ายน้ำและบำบัดน้ำ เครื่องควบแน่น (CONDENSER) หอหล่อเย็น (COOLING TOWER) กังหันไอน้ำ (TURBINE) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญที่ซับซ้อนหลายชนิด

จุดเด่นของระบบ

คุณภาพ และความดันของก๊าซชีวภาพที่ใช้ไม่จำเป็นต้องสูงมากนัก สิ่งที่ต้องระวังก็คือ อย่าให้การเผาก๊าซก่อความเสียหายแก่เตาเผา การจัดการกับก๊าซในระบบนี้ ทำได้ง่าย

จุดด้อยของระบบ

ระบบ นี้มีความซับซ้อนมาก ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง การติดตั้งต้องใช้เวลานานและใช้พื้นที่มาก การเคลื่อนย้ายระบบทำได้ลำบาก ปริมาณน้ำที่ใช้สูง ใช้แรงงานในการจัดการมาก และประสิทธิภาพของระบบต่ำ อยู่ที่ประมาณ 15 %

2. การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบกังหันก๊าซเดินคู่กับระบบกังหันไอน้ำ

วิธี นี้น่าจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด หลักการทำงานก็คือ ใช้ระบบกังหันก๊าซชนิดเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินไอพ่น โดยอัดอากาศผ่านเครื่องอัดความดันสูง แล้วนำอากาศความดันสูงที่ได้มาเผาร่วมกับก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้ ซึ่งทำให้ ก๊าซที่เผาไหม้แล้วเกิดการขยายตัวทันที กลายเป็นพลังงานไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เนื่อง จากก๊าซเสีย (ก๊าซผสม ที่ปล่อยทิ้ง) มีอุณหภูมิสูงถึง 450–550 องศา ดังนั้น จึงสามารถนำไปใช้ให้ความร้อนแก่หม้อน้ำ เพื่อไปหมุนกังหันไอน้ำที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อีกทอดหนึ่ง ระบบนี้ให้ประสิทธิภาพโดยรวมประมาณ 30%

จุดเด่นของระบบ

การ ทำงานของระบบมีความแน่นอนเชื่อถือได้ เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของก๊าซชีวภาพ แม้จะมีกำมะถันและสิ่งอื่นเจือปนอยู่บ้างก็ไม่เป็นปัญหา เนื่องจากระบบกังหันก๊าซมีประสิทธิภาพสูง แต่ขนาดไม่ใหญ่ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ดังนั้น จึงเหมาะกับโครงการก๊าซชีวภาพที่ไม่มีความแน่นอนในเรื่องวัตถุดิบที่นำมาทำ เชื้อเพลิง (ทั้งนี้ ยังไม่รวมส่วนของระบบกังหันไอน้ำที่ใช้ก๊าซเสียจากระบบกังหันก๊าซเป็นแหล่ง ความร้อน)

จุดด้อยของระบบ

ใช้ พลังงานสูงในกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะระบบกังหันก๊าซซึ่งแม้จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็ต้องการพลังงานสูงเช่นกันในการอัดก๊าซผสมจำนวนมาก ทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ได้ลดลงถึง 15–20% เมื่อรวมกับพลังงานไฟฟ้าจากระบบกังหันไอน้ำ ส่งผลให้ประสิทธิภาพต่ำลง 10–15% นอกจากนี้ยังมีข้อเสียอื่น ๆ ของระบบกังหันไอน้ำเช่นเดียวกับวิธีที่ใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบกังหันไอน้ำ

3. การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบเครื่องยนต์ก๊าซสันดาปภายใน

เครื่อง ยนต์สันดาปภายในเครื่องแรกที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ผลิตขึ้นในปี ค.ศ.1876 ที่ประเทศเยอรมันนี ต่อมาอีก 10 ปี เครื่องยนต์สันดาปภายใน 4 จังหวะที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงได้ถือกำเนิดขึ้นที่เยอรมันเช่นกัน สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและใช้ก๊าซชีวภาพนั้น การทำงานของเครื่องยนต์จะมีลักษณะเหมือนกับการทำงานของเครื่องยนต์ในรถยนต์ ที่ใช้น้ำมันเบนซิน ซึ่งต้องมีการจุดระเบิดโดยใช้หัวเทียน แต่มีส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ เหมือนกับเครื่องยนต์ดีเซลมากกว่า โดยก๊าซที่เผาไหม้ในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ก๊าซสันดาปภายในที่จุดศูนย์กลาง อาจมีอุณหภูมิสูงถึง 1,400 องศา ทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบนี้สูงกว่าระบบที่ใช้กังหันก๊าซ เดินคู่กับระบบกังหันไอน้ำโดยมีค่าอยู่ที่ 32–40 % และค่าเฉลี่ยทั่วไปจะอยู่ที่ 35%

จุดเด่นของระบบ

1. คุณภาพของก๊าซไม่จำเป็นต้องสูงมากนักและไม่ต้องเพิ่มความดันให้กับก๊าซที่นำ มาใช้ ถ้าปริมาณ H2S ในก๊าซชีวภาพไม่เกิน 200 mg/cu.m. ก็สามารถนำมาใช้ได้โดยตรง

2. ประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าสูงถึง 32 – 40 % หากนำความร้อนจากไอเสียมาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยทำน้ำร้อนและน้ำเย็นเพื่อใช้เป็นระบบปรับอากาศ อาจจะได้ประสิทธิภาพสูงถึง 80 %

3. การสูญเสียพลังงานในระบบการผลิตมีน้อย ปริมาณน้ำที่ใช้ไม่มาก พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตประมาณ 2-4%

4. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ำ การติดตั้งใช้เวลาน้อย เครื่องยนต์ก๊าซสันดาปภายในใช้เทคโนโลยีไม่สูง ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ 80% เหมือนกับเครื่องยนต์ดีเซล การซ่อมบำรุงรักษาทำได้ง่าย การรื้อถอนและขนย้ายทำได้สะดวก

5. เหมาะกับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับขนาดของโรงไฟฟ้า สามารถสร้างได้ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึง 10 MW